1828 Σεπτεμβρίου 4

Η Δημογεροντία Καλύμνου ζητά από τη Γενική Γραμματεία Επικρατείας να επικυρώσει το ναυτιλιακό δίπλωμα του πλοιάρχου Διάκου Πιζάνια.

1829 Ιανουαρίου 28

Η Δημογεροντία Καλύμνου αναφέρει την παράκαμψη του καθήκοντος συλλογής των δημοσίων προσόδων από τον ενοικιαστή κ. Ζαλαμά.

1828 Νοεμβρίου 18

Η Δημογεροντία Καλύμνου ζητά από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Φωτεινή» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο Μανόλη Τζικούρη με το ναυτιλιακό δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Μαρτίου 1

Η Δημογεροντία Καλύμνου ζητά από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Πανερμιώτης» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο Αναγνώστη Καρδούλα με το ναυτιλιακό δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Μαρτίου 1

Η Δημογεροντία Καλύμνου ζητά από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Άγιος Νικόλαος» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο Νικόλαο Διαμαντή με το ναυτιλιακό δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Μαρτίου 2

Η Δημογεροντία Καλύμνου ζητά από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Άγιος Νικόλαος» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο Σκευοφύλακα Τζιμούρη με το ναυτιλιακό δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Μαρτίου 4

Η Δημογεροντία Καλύμνου ζητά από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Λυκούργος» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο Σκευοφύλακα Ζουλουφό με το ναυτιλιακό δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Μαρτίου 4

Η Δημογεροντία Καλύμνου ζητά από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Άγιος Γεώργιος» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο Μανόλη Δράκο με το ναυτιλιακό δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Μαρτίου 5

Η Δημογεροντία Καλύμνου ζητά από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Πανερμιώτης» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο Σκευοφύλακα Ζερβό με το ναυτιλιακό δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Μαρτίου 12

Η Δημογεροντία Καλύμνου ζητά από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Άγιος Νικόλαος» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο Νικόλαο Συσκαμάνη με το ναυτιλιακό δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Μαρτίου 12

Η Δημογεροντία Καλύμνου ζητά από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Άγιος Νικόλαος» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο Νικόλαο Σκουτέλη με το ναυτιλιακό δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Μαρτίου 12

Η Δημογεροντία Καλύμνου ζητά από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Φωτεινή» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο Μιχαήλ Κουρεμέτη με το ναυτιλιακό δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Μαρτίου 7

Η Επαρχιακή Δημογεροντία Καλύμνου αιτεί από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο με το απαιτούμενο δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Μαρτίου 16

Η Δημογεροντία Καλύμνου αιτεί από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Σειρήνα» στον Νικόλαο Σπαχή και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο με το απαιτούμενο δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Μαρτίου 12

Η Δημογεροντία Καλύμνου αιτεί από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Αγία Παρασκευή» στον Ιωάννη Πέτρου και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο με το απαιτούμενο δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Μαρτίου 16

Η Επαρχιακή Δημογεροντία Καλύμνου αιτεί από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Άγιος Γεώργιος» στον Χατζησκευοφύλακα Τζουκαλά και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο με το απαιτούμενο δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Μαρτίου 16

Η Επαρχιακή Δημογεροντία Καλύμνου αιτεί από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Άγιος Γεώργιος» στον Τζουμούρη Σκευοφύλακα και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο με το απαιτούμενο δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Μαρτίου 12

Η Επαρχιακή Δημογεροντία Καλύμνου αιτεί από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Ηρακλής» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο με το απαιτούμενο δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Μαρτίου 7

Η Επαρχιακή Δημογεροντία Καλύμνου αιτεί από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Άγιος Γεώργιος» στον Μιχαήλ Τηλιακό και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο με το απαιτούμενο δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Μαρτίου 12

Η Δημογεροντία Καλύμνου αιτεί από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Άγιος Νικόλαος» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο με το απαιτούμενο δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Μαρτίου 7

Η Επαρχιακή Δημογεροντία Καλύμνου αιτεί από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Σελήνη» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο με το απαιτούμενο δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Μαρτίου 7

Η Δημογεροντία Καλύμνου αιτεί από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Άγιος Νικόλαος» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο με το απαιτούμενο δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Μαρτίου 16

Η Δημογεροντία Καλύμνου αιτεί από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Άγιος Νικόλαος» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο με το απαιτούμενο δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Μαρτίου 18

Η Δημογεροντία Καλύμνου αιτεί από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Ευαγγελίστρια» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο με το απαιτούμενο δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Μαρτίου 12

Η Δημογεροντία Καλύμνου αιτεί από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Περσεφόνη» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο με το απαιτούμενο δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Μαρτίου 7

Η Δημογεροντία Καλύμνου αιτεί από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Άγιος Νικόλας» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο Θεοφίλη Σκότη με το απαιτούμενο δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Μαρτίου 7

Η Δημογεροντία Καλύμνου αιτεί από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Άγιος Βασίλειος» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο με το απαιτούμενο δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Μαρτίου 8

Η Δημογεροντία Καλύμνου αιτεί από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Αθηνά» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο με το απαιτούμενο δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Μαρτίου 6

Η Επαρχιακή Δημογεροντία Καλύμνου αιτεί από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Ελλάς» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο με το απαιτούμενο δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1828 Νοεμβρίου 6

Η Δημογεροντία Καλύμνου ζητά από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Άγιος Βασίλειος» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο Χ» Ιωάννη Ζαΐρη με το ναυτιλιακό δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1828 Οκτωβρίου 10

Η Δημογεροντία Καλύμνου ζητά από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Ευαγγελίστρια» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο Ιωάννη Σαρούκο με το ναυτιλιακό δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Σεπτεμβρίου 29

Η Δημογεροντία Καλύμνου ζητά από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Παναγία» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο Νικήτα Τζιμούρη με το ναυτιλιακό δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Μαρτίου 12

Η Δημογεροντία Καλύμνου αιτεί από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Λαμπιδόνα» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο με το απαιτούμενο δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Φεβρουαρίου 26

Η Δημογεροντία Καλύμνου ζητά από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Άγιος Θεόδωρος» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο Γεώργιο Καραπιπέρη με το ναυτιλιακό δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Μαρτίου 12

Η Δημογεροντία Καλύμνου ζητά από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Άγιος Παντελεήμων» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο Σμάλη Συσκαμάνη με το ναυτιλιακό δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Μαρτίου 19

Η Δημογεροντία Καλύμνου ζητά από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Ήφαιστος» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο Δημήτριο Περβολαριά με το ναυτιλιακό δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Μαρτίου 19

Η Δημογεροντία Καλύμνου ζητά από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Πανερμιώτης» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο Χ» Διάκο Νομινάκη με το ναυτιλιακό δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Μαρτίου 19

Η Δημογεροντία Καλύμνου ζητά από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Άγιος Νικόλαος» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο Ιωάννη Παπμιχαήλ με το ναυτιλιακό δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Μαρτίου 19

Η Δημογεροντία Καλύμνου ζητά από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Πανερμιώτης» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο Γεώργιο Ρεΐζη με το ναυτιλιακό δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Μαρτίου 7

Η Δημογεροντία Καλύμνου αιτεί από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Αφροδίτη» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο με το απαιτούμενο δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Μαρτίου 2

Η Δημογεροντία Καλύμνου αιτεί από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Άγιος Γεώργιος» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο με το απαιτούμενο δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Μαρτίου 4

Η Δημογεροντία Καλύμνου αιτεί από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Άγιος Γεώργιος» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο με το απαιτούμενο δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Απριλίου 15

Η Δημογεροντία Σάμου ζητά από την Γραμματεία της Επικρατείας να εφοδιάσει τον πλοίαρχο Νικόλαο Σκροφία με νέο δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Απριλίου 15

Ο Αναγνώστης Πηζάνιας ανακοινώνει στη Δημογεροντία Καλύμνου την πώληση του πλοίου του και παραδίδει το δίπλωμά του έτσι ώστε να προμηθευτούν οι νέοι πλοίαρχοι με τα κατάλληλα έγγραφα.

1829 Απριλίου 2

Η Δημογεροντία Καλύμνου αιτεί από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Αχιλεύς» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο με το απαιτούμενο δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Απριλίου 2

Η Δημογεροντία Καλύμνου αιτεί από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Ερμής» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο με το απαιτούμενο δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Μαρτίου 19

Η Δημογεροντία Καλύμνου αιτεί από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Αγία Βαβράρα» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο με το απαιτούμενο δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Απριλίου 2

Η Δημογεροντία Καλύμνου αιτεί από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Οδυσσεύς» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο με το απαιτούμενο δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Απριλίου 14

Η Δημογεροντία Καλύμνου αιτεί από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Η Αθήνα» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο με το απαιτούμενο δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Μαρτίου 18

Η Δημογεροντία Καλύμνου αιτεί από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Άγιος Νικόλαος» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο με το απαιτούμενο δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Μαρτίου 28

Η Δημογεροντία Καλύμνου αιτεί από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Πανερμιώτες» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο με το απαιτούμενο δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Απριλίου

Η Δημογεροντία Καλύμνου αιτεί από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Παρμενιώτες» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο με το απαιτούμενο δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Απριλίου 11

Η Δημογεροντία Καλύμνου αιτεί από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Άγιος Γεώργιος» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο με το απαιτούμενο δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Μαρτίου 26

Η Δημογεροντία Καλύμνου αιτεί από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Άγιος Ιωάννης» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο με το απαιτούμενο δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Απριλίου 16

Η Δημογεροντία Καλύμνου αιτεί από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Αριστείδης» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο με το απαιτούμενο δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Απριλίου 1

Η Δημογεροντία Καλύμνου αιτεί από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Αγία Φωτεινή» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο με το απαιτούμενο δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Απριλίου 15

Η Δημογεροντία Καλύμνου αιτεί από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Ο αρχιστράτηγος Μιχαήλ» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο με το απαιτούμενο δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Απριλίου 13

Η Δημογεροντία Καλύμνου αιτεί από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Αλκιβιάδης» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο με το απαιτούμενο δίπλωμα της Κυβερνήσεως.

1829 Μαρτίου 5

Η Δημογεροντία Καλύμνου αιτεί από τη Γενική Γραμματεία της Επικρατείας να επικυρώσει το έγγραφο της ιδιοκτησίας του πλοίου «Άγιος Γεώργιος» και να εφοδιάσει τον πλοίαρχο με το απαιτούμενο δίπλωμα της Κυβερνήσεως.