Εξώφυλλα βιβλίων κ εκδόσεων


 

Ψηφιοποιημένα βιβλία κ εκδόσεις


 

Isola di Rodi | 12νησα

 

Υπόμνημα προς υποστήριξιν του καθεστώτος των 12 νοτίων σποράδων νήσων

Μιχ. Βενιαμίν & Μιχ. Νεοκλ. Καλαβρού

 

Τα Ελληνικά | Μέρος Ι | Σελ. 388 περί Καλύμνου

Ιακώβου Ρ. Ραγκαβή

 

Τα Ελληνικά | Μέρος ΙΙ | Σελ. 388 περί Καλύμνου

Ιακώβου Ρ. Ραγκαβή

 

The Dodecanese and the British press

Δρ. Σκεύου Ζερβού

 

The Dodecanese, the history of the Dodecanese through the ages, its services to manking and its rights

Δρ. Σκεύου Ζερβού

 

The Dodecanese, resolutions and documents concerning the Dodecanese

Δρ. Σκεύου Ζερβού

 

The Dodecanese, resolutions and documents concerning the Dodecanese, 2η έκδοση

Δρ. Σκεύου Ζερβού

 

Rhodes, capitale do Dodecanese

Δρ. Σκεύου Ζερβού

 

Το Σπογγαλιευτικόν Ζήτημα της Μεσογείου

Καρόλου ΦΛέγελ

 

la question des pecheurs d’eponges de la Mediterranee

Καρόλου ΦΛέγελ

 

Η Α.Θ. παναγιότης ο οικουμενικός πατριάρχης Άνθιμος Ο.Ζ. εν Καλύμνω

(περέχει πλήρη περιγραφή της Καλύμνου και μοναδικά στοιχεία)

Καρόλου ΦΛέγελ

 

Travels & Discoveries in the Levant | VOL I

C.T. Newton

 

Travels & Discoveries in the Levant | VOL II

C.T. Newton

 

Reisen auf den Griecheschen inseln des Agaischen meeres

Ludwig Rofs

 

Ιόνιος λόγος

(εξαιρετικη δουλειά με μοναδικες αναφορές για την Κάλυμνο)

Ευδοκίας Ολυμπίτου

 

Οδοιπορικαί εντυπώσεις, Ρόδος, Δωδεκάνησα, Ανάλεκτα

Εμμανουήλ Σ. Λυκούδη

 

Στην Κάλυμνο του 1935 | Συλλήψεις – Εκπατρισμοί – Προδοσίες

Ζαχαρία Ν. Τσιρπανλή

 

Η εικοστή πέμπτη Μαρτίου 1890 εν Παρισίω

Γεωργίου Καλισπέρη

 

Εικόνες συγχρόνων ανδρών Βασίλειος Οικονομίδης

Γεωργίου Καλισπέρη

 

Η Ελληνική πολιτεία και αι περι πολιτείας θεωρίαι των Ελλήνων φιλοσόφων

Γεωργίου Καλισπέρη

 

Περίληψης του οικογενειακού δικαίου

Γεωργίου Καλισπέρη

 

Σύντομαι βιογραφικαί σημειώσεις εκ του βίου του κ. κ. Φρεαρίτου

Γεωργίου Καλισπέρη

 

Τα ονόματα των οδών σκέψεις ανακοινωθεισαι

Γεωργίου Καλισπέρη

 

Υποθήκαι εις την εκπαίδευσιν και την μετανάστευσιν

Σεβαστή Καλισπέρη

 

Εθνικά κληροδοτήματα και δωρεαϊ | Μέρος I

Δρ. Σκεύου Ζερβού

 

Εθνικά κληροδοτήματα και δωρεαϊ | Μέρος IΙ

Δρ. Σκεύου Ζερβού

 

Εθνικά κληροδοτήματα και δωρεαϊ | Μέρος IΙΙ

Δρ. Σκεύου Ζερβού

 

Περι σφυγμών – το πρώτον νυν εκ των αντιγράφων εκδιδομενων υπο Σκεύου Γ. Ζερβού

Μάρκελλου Σιδήτου

 

Επι της συντάξεως διαθηκών

Μιλτιάδη Καραβοκυρού

 

Μελέτη συγκριτική του κληρονομικού Οθ. δικαίου

Μιλτιάδη Καραβοκυρού

 

του οικουμενικού πατριαρχείου τα δίκαια και προνόμια

Μιλτιάδη Καραβοκυρού

 

Παραβιασταί των νόμων

Μιλτιάδης Καραβοκυρός

 

Ερμηνεία εις το τέταρτον της του Θεοδώρου Γαζή γραμματικής – 1785 | Μέρος I

Κεραμέως Δανιήλ

 

Ερμηνεία εις το τέταρτον της του Θεοδώρου Γαζή γραμματικής – 1785 | Μέρος IΙ

Κεραμέως Δανιήλ

 

Ερμηνεία εις το τέταρτον της του Θεοδώρου Γαζή γραμματικής – 1804 | Μέρος I

Κεραμέως Δανιήλ

 

Ερμηνεία εις το τέταρτον της του Θεοδώρου Γαζή γραμματικής – 1804 | Μέρος IΙ

Κεραμεύς Δανιήλ

 

Κάποτε

Ειρήνης Γαλανού

 

Κοινωνικαί μελέται περι έρωτος, γάμου και οικογενειακού βίου

Μιχαήλ Γαλανού

 

Το ζήτημα του προϊστορικού ανθρώπου

Νικολάου Γαλανού