Σολώνειον ευγηρίας μέλαθρον

Ιδιωτική Συλλογή


 

Ιωάννου Δ. Ροδίτη


 

Μαρίας Μ. Μπιλλήρη

Τ.Ε. Δομικών Έργων, Διακοσμήτριας, Ζωγράφου


 

Μ. Τσαγκάρη


 

Ιωάννου Ιακώβου

Eκπαιδευτικού


 

Ιωάννας Αθανασίου

Ζωγράφου