Σκεύος Ζερβός


Εξέχουσα φυσιογνωµία της ιατρικής επιστήµης αλλά και του Δωδεκανησιακού Αγώνα.

 

Μιχαήλ Κόκκινος


Γλύπτης. Άρχων Μαϊστωρ της μεγάλης του Χριστού εκκλησίας.