Η εμπορική σχολή


 

Το Νικηφόρειο γυμνάσιο


 

Το γυμνάσιο Θηλέων


 

Θεατρικές παραστάσεις των μαθητών του γυμνασίου


 

Το παρθεναγωγείο


 

Το σχολείο Πανόρμου