Απο ανασκαφή του υπουργείου πολιτισμού

στην περιοχή «Δάμος», Κάλυμνος