Το ιστορικό της ίδρυσης του Νικηφορείου γυμνασίου Καλύμνου

του Πρεσβυτέρου Γεωργίου Δρ. Χαραμαντά π.Θ. Πηγή: Το ιστορικό της ίδρυσης του Νικηφορείου Γυμνασίου Καλύμνου (κατά την χρονική περίοδο 1905-1907) Σημαντικό γεγονός στην εκπαιδευτική ιστορία της...

Περισσότερα