Ιταλική – Γερμανική – Βρετανική κατοχή


 

Απελευθέρωση


 

Η Κάλυμνος την δεκαετία του ’70