Ο Κάρολος Φλέγελ και η διεθνής προστατευτική εταιρεία των σπογγαλιέων

του Δαμιανού Τζαβέλα, Ανθυποπλοιάρχου (ΥΝ) Πηγή: Τμήμα Υπερβαρικής Ιατρικής, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο μεγάλος αριθμός των θανάτων και των παραλύσεων από τη νόσο των δυτών στους έλληνες σπογγαλιείς,...

Περισσότερα